Pwyllgor Apêl Eisteddfod Caerdydd 2018 Fairwater – appeal committee

Diolch i Ceri am gysylltu gyda’r manylion a’r poster yma. Mae yna darged heriol o £10,000 i godi tuag at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Cyhoeddir manylion am ddigwyddiadau unigol maes o law.

Fundraising group members wanted! This is news of the Local committee tasked with raising £10,000 towards the 2018 National Eisteddfod here in Cardiff. Details of events to follow.

Author: melyn

Leave a Reply

Your email address will not be published.