Fairwater Christmas Lights appeal

Here’s a message I received from Blodyntatws22 asking for the support of everyone who loves Fairwater to donate for Christmas lights for the Green via this link:

https://www.crowdfunder.co.uk/let-s-light-up-fairwater-in-2018#start

“We are local residents and businesses who want to raise funds to put lights down the Green this Christmas. We are aiming for a 1 December light up. We have already raised half of the total needed through donations from the Fairwater Pub, Mr Coffi and our local Fairwater Councillors. Please give what you can for our first Light Up Fairwater. Thank you!”

“Rydym yn gr┼Áp o drigolion a busnesau lleol sydd am godi arian i osod goleuadau nadolig yn y ‘Green’ eleni. Rydym yn anelu at droi’r goleuadau ymlaen ar 1 Rhagfyr. Rydym eisoes wedi codi hanner yr arian trwy roddion gan dafarn y Fairwater, Mr Coffi a’n Cynghorwyr lleol. Gofynnwn yn garedig am eich cefnogaeth er mwyn ‘Goleuo’r Tyllgoed’ am y tro cyntaf erioed. Diolch yn fawr!”

christmas lights photo

Author: melyn

Leave a Reply

Your email address will not be published.