Menu

Subscribe to our mailing list

Follow us on Twitter

For Friends and Neighbours in Fairwater

March 18, 2017 - Author: melyn

The Friends And Neighbours group meets weekly at Fairwater Hub. This is a group where people from all backgrounds can share experiences, help newcomers, and be generally good neighbours.

No Comments - Categories: Fairwater

Pwyllgor Apêl Eisteddfod Caerdydd 2018 Fairwater – appeal committee

March 5, 2017 - Author: melyn

Diolch i Ceri am gysylltu gyda’r manylion a’r poster yma. Mae yna darged heriol o £10,000 i godi tuag at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Cyhoeddir manylion am ddigwyddiadau unigol maes o law.

Fundraising group members wanted! This is news of the Local committee tasked with raising £10,000 towards the 2018 National Eisteddfod here in Cardiff. Details of events to follow.

No Comments - Categories: Appeals, Christchurch, Eisteddfod 2018, Fairwater, Pentrebane

Fairwater over 50s Club

February 18, 2017 - Author: melyn

This Cardiff club  meets in the Fairwater Leisure Centre from 13:30-15:00 every Monday. Details on this poster:

No Comments - Categories: Fairwater

Fairwater Bridge Club

October 27, 2016 - Author: melyn

As long as you don’t need tuition and arrive promptly, you’ll enjoy a few hands of bridge on Wednesday afternoons at the Fairwater Conservative Club, Cardiff:

untitledfairwaterbridge

No Comments - Categories: Event

Birdie’s Lane linking Ely with Fairwater closed

September 20, 2016 - Author: melyn

Just received this update from Ysgol Plasmawr:

Annwyl rieni

Mae disgyblion yn ein hysbysu for Birdie’s Lane sydd yn cysylltu Trelai gyda’r Tyllgoed wedi cau am yr ail fore yn olynol sydd yn golygu fod nifer o ddisgyblion sydd yn defnyddio’r llwybyr hwn I gyrraedd yr ysgol yn hwyr iawn yn cyrraedd yr Ysgol yn enwedig bechgyn Blwyddyn 11! Tybed all rhieni sicrhau bod eu plant yn cychwyn am yr Ysgol yn gynt yn y bore rhag ofn bod y llwybr yn parhau I fod ar gau ac er mwyn sicrhau prydlondeb eu plant I’r Ysgol yn y bore? Diolch yn fawr.

Dear parents

Pupils have informed us that Birdie’s Lane which is the route most of our pupils walk or cycle to school between Ely and Fairwater has been closed for the second morning in succession. This has resulted in a number of pupils arriving late to school, especially some Year 11 boys! Could parents of children who use this route ensure that their children begin their journey to school a little earlier in case the path continues to be locked for the foreseeable future? Thank you for your support.

No Comments - Categories: Fairwater

Fairwater Dance School

September 16, 2016 - Author: melyn

Fairwater Dance School lopens its doors Tuesdays 4pm in Llandaff North, Cardiff:

fairwaterdanceschool

No Comments - Categories: Fairwater