Posted in Fairwater

Fairwater over 50s Club

This Cardiff club  meets in the Fairwater Leisure Centre from 13:30-15:00 every Monday. Details on this poster:

Posted in Event Fairwater

New Year’e Eve Party at Fairwater Social Club, Cardiff

Simon G entertains. Tickets are £5 in advance and you can ask them to keep a seat for you.

Posted in Christchurch Event Fairwater

Join DJ Sparky Marky for this Christmas Children’s Party

Posted in Fairwater

Birdie’s Lane linking Ely with Fairwater closed

Just received this update from Ysgol Plasmawr:

Annwyl rieni

Mae disgyblion yn ein hysbysu for Birdie’s Lane sydd yn cysylltu Trelai gyda’r Tyllgoed wedi cau am yr ail fore yn olynol sydd yn golygu fod nifer o ddisgyblion sydd yn defnyddio’r llwybyr hwn I gyrraedd yr ysgol yn hwyr iawn yn cyrraedd yr Ysgol yn enwedig bechgyn Blwyddyn 11! Tybed all rhieni sicrhau bod eu plant yn cychwyn am yr Ysgol yn gynt yn y bore rhag ofn bod y llwybr yn parhau I fod ar gau ac er mwyn sicrhau prydlondeb eu plant I’r Ysgol yn y bore? Diolch yn fawr.

Dear parents

Pupils have informed us that Birdie’s Lane which is the route most of our pupils walk or cycle to school between Ely and Fairwater has been closed for the second morning in succession. This has resulted in a number of pupils arriving late to school, especially some Year 11 boys! Could parents of children who use this route ensure that their children begin their journey to school a little earlier in case the path continues to be locked for the foreseeable future? Thank you for your support.

Posted in Fairwater

Fairwater Dance School

Fairwater Dance School lopens its doors Tuesdays 4pm in Llandaff North, Cardiff:

fairwaterdanceschool

Posted in Fairwater Fairwater Library

Fairwater Hub timetable

Here’s a list of events with dates and times for the new Fairwater Hub in Cardiff:

fairwaterhubamserlen

Click to enlarge image

Posted in Fairwater

Jobs Fair in Cardiff 7 September 2016

jobsfair7sept

Posted in Fairwater Fairwater Library

First Aid and MS Office training in Fairwater

Into work is offering First Aid and MS Office training at the new Fairwater Hub, starting 2 Septmber 2016.

2septfairwaterjobs

click to enlarge

Posted in Fairwater

Fairwater Rugby Club recruiting youth players

frc

Posted in Fairwater

Pinc List 2016 recognition for Fairwater schoolteacher

Congratulations to Ysgol Plasmawr Ddrama teacher Mr Lewis who has reached the Pinc List 2016 in recognition of his work in establishing the anti-homophobic, anti-transphobic bullying project Digon at the school. He’s been congratulated on the Plasmawr Twitter feed:

 

Fel grwp a disgyblion, rydym mor mor falch o’n mentor a sefydlwr Mr Lewis am gyrraedd y Pinc List 2016!! Llongyfarchiadau syr!

As a group and as pupils, we are so proud of our mentor and founder Mr Lewis for reaching the Pinc list 2016! Congrats sir!!